Stretká

Počas školského roka 2017/2018 fungujú na Tulipáne tieto stretká:
– mladšie dievčatá
– miništranti a mladší chlapci
– deti – 1. stupeň ZŠ
– staršie dievčatá
– spevácky zbor
– mladí

Viac informácií o stretkách nájdete tu: Stretká 2017-2018