Stretká

Počas školského roka 2017/2018 fungujú na Tulipáne tieto stretká:
– mladšie dievčatá
– chlapci
– miništranti
– deti – 1. stupeň ZŠ
– staršie dievčatá
– spevácky zbor
– mladí

Stretká 2017-2018 – plagát