Stretká

 • Deti od 7 do 12 rokov
  • každú STREDU od 16:15 do 17:30
  • modlitba, krátka duchovná aktivita, futbal, vybíjaná, naháňačka, schovávačka, stolný futbal a mnoho iného
  • zodpovední vedúci: Matej Riedlmajer (+421 917 187 015)
 • Dievčatá od 10 do 15 rokov
  • každý DRUHÝ TÝŽDEŇ vo ŠTVRTOK od 17:00 do 18:15
  • modlitba, krátka duchovná téma a aktivita, vybíjaná, slepá baba, stop zem, Twister, Activity, stolný futbal…
  • zodpovedný vedúci: Monika Hečková (+421 902 232 322)
 • Miništranti
  • každý PIATOK od 16:30 do sv. omše(18:00)
  • modlitba, futbal, duchovná aktivita, nácvik miništrovania na slávnosti a mnoho iného
  • zodpovední vedúci: páter Grzegorz Oskwarek (+421 949 280 276), Kristián Klokner a Ján Gajarský
 • Mladí od 13 rokov
  • každý PIATOK po večernej sv. omši
  • modlitba, duchovná téma a aktivita, hra ZOO, ovocníčkovia, vybíjaná, vankúšová naháňačka, florbal…
  • zodpovední vedúci: Maria Habiňáková (+421 911 480 477)

 

Všetky stretká sa odohrávajú na fare na Tulipáne ak sa zodpovední s deťmi/mladými nedohodnú inak.