Stretká

Počas školského roka 2018/2019 fungujú na Tulipáne tieto stretká:
– mladšie dievčatá
– mladší chlapci
– staršie dievčatá
– starší chlapci
– spevácky zbor
– animátori
– miništranti

stretká – 2018-19 – plagát.pdf