Stretká

Počas školského roka 2019/2020 fungujú na Tulipáne tieto stretká:
– mladšie dievčatá (1.-5. roč. ZŠ)
– mladší chlapci (1.-5. roč. ZŠ)
– staršie dievčatá (6.-9. roč. ZŠ)
– starší chlapci (6.-9. roč. ZŠ)
– spevácky zbor (5. roč. ZŠ a vyššie)
– animátori (1. roč. SŠ – vyššie)
– gitara
– pingpongový

stretká.pdf