Detská svätá omša

Každú nedeľu a prikázaný sviatok bývajú v našom farskom kostole na Tulipáne detské sväté omše o 11:15hod. Tak niečo vám o nich napíšeme.

Detská svätá omša už funguje niekoľko rokov….

Na začiatku detských svätých omší spievala Andrejka Tarkošová, teraz už sestra Marta, na gitare ju doprevádzal Mirko Hruška, teraz páter Mirko. Potom spievala Zuzka Tarkošová teraz už Odkladalová. Zuzku sprevádzala Lucia Suchoňová, Katka Ivančíková – teraz už Žideková a nemôžeme zabudnúť ani na Vierku Liptákovú – teraz už Šimurdovú. Husličky patrili Zuzke Danišovej – teraz už Mrázovej, potom sa popridávali Evka Krapková, Zdenka Jóžová, Tomáš Svoboda, Veronika Gudábová.
Nesmieme zabudnúť na sestry Kováčové, ktoré prispeli svojou energiou na bubnoch a perkusiách. Pridali sa aj Marek Šoltés, Katka vtedy ešte Balajková, teraz Marekova manželka, Majka Balajková, neskôr prišiel Vlado Hečko aj s Monikou, potom Zuzka Ivančíková a Jaro Marek. Zostava fungovala s malými obmenami 7 rokov.
Potom vystriedala Majku Balajkovú spevom Monika Hečková, za gitaru sadol Matej Cagala a Štefan Pilát, Vlado Hečko ostal na basgitare. Neskôr sa k nim pridal aj nadaný klavirista Miloš Biháry. Monike začali so spevom pomáhať aj deti pod vedením Andrejky Vadovičovej.
Vďaka patrí aj našim technikom, ktorí sa pričinili o to, aby nás bolo počuť – Juraj Daniš, ktorý nás už mixuje priamo od Zdroja – z neba, Daniel Kučera, Matej Vanák, Matej Riedlmajer a súčasný technik Michal Gudába.

Súčasná zostava vyzerá takto:
GITARA: Matej Cagala, Jaro Marek, Matej Riedlmajer
BASGITARA: Vlado Hečko
HUSLE: Lucka Gudábová
SPEV: Monika Hečková a deti pod vedením Andrejky Vadovičovej
ZVUK: Michal Gudába

Ak sme niekoho zabudli, tak sa veľmi ospravedlňujeme.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby detské omše fungovali tak, ako fungujú dnes. ĎAKUJEME!

Spevník na detskú sv. omšu