O nás

Spoločenstvo Tulipánci je kresťanské, občianske združenie, ktoré sa venuje deťom a mládeži. Vzniklo na základe viacročného neformálneho pôsobenia dobrovoľníkov v oblasti starostlivosti o mládež v našom meste (Trnava). V lete 1997 sme sa – pre uľahčenie a rozšírenie našej práce – rozhodli založiť neziskovú mimovládnu organizáciu. Naša činnosť sa zameriava hlavne na oblasť trnavskej mestskej štvrte  –  Tulipán.

Náš výchovný systém je založený na malých skupinách, ktoré sa stretávajú pravidelne počas školského roka. Organizujeme predovšetkým záujmové krúžky (športové, spevácke, hudobnícke…) a stretká. Prostredníctvom týchto stretnutí získavajú deti a mladí ľudia možnosť sebarealizácie, rozvoja tvorivej činnosti a pozitívneho využitia voľného času. Okrem tejto systematickej činnosti sa realizujú mnohé podujatia športového, spoločensko-kultúrneho, duchovného či pobytového charakteru.

Vyvrcholením celoročnej činnosti býva každoročný Tulipánsky tábor. Touto prácou sa snažíme o výchovu hodnotných občanov a praktizujúcich kresťanov.

Stanovy Spoločenstva Tulipánci