Rodinné popoludnie

Farnosť Trnava-Tulipán a naše Spoločenstvo Vás pozýva na Rodinné popoludnie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 8. decembra od 15.00 na Tulipáne.
Toto podujatie je vhodné pre všetkých Vás, ľudí každej vekovej kategórie. Pre deti a mládež budú pripravené rôzne hry a aktivity a pre všetkých starších ako 15 rokov bude téma duchovnej prípravy na Vianoce.
Potom nás poctí svojou návštevou sv. Mikuláš a na záver sa spoločne pomodlíme modlitbu sv. ruženca a oslávime Pána pri sv. omši.

  • 15:10 duchovná obnova pre všetkých starších ako 15 rokov
    • prednáša pán farár z Tulipánu Wieslaw Zajac na tému:
      Radosť v Pánovi je vašou silou! (Neh 8,10)
  • 15:10 aktivity pre deti a mládež
  • 16:30 stretnutie so sv. Mikulášom
  • 17:45 modlitba sv. ruženca
  • 18:30 sv. omša

plagát.pdf

Roráty 2019

Všetkých srdečne pozývame na Roráty v našom farskom kostole na Tulipáne, ktoré budú trvať až do Vianoc.

Roráty sú ranné sv. omše v adventnom období ku cti Panny Márie.

Pondelok – Piatok: 6:40 hod.
Sobota: 7:00 hod.

Tohtoročné roráty sa budú niesť v téme „Cestou po Slovensku k Panne Márii“

Tešime sa na Vás!

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC 🙏

Pozývame všetky deti, mladých a rodičov na modlitbu sv. ruženca, ktorá sa uskutoční v piatok o 17:20 v kostole na Tulipáne.

Hlavným úmyslom tejto iniciatívy je ukázať, že dôveryplná modlitba detí vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má preto veľkú moc. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. 🙂

Preto sme sa aj my v našej farnosti rozhodli podporiť túto iniciatívu a vzhľadom na by sme chceli pozvať všetky ochotné deti aj s rodičmi, aby sa vo piatok zúčastnili spoločnej modlitby na tento úmysel. 

Tulipánsky letný tábor 2019

Milí priatelia!

S radosťou by sme vám chceli oznámiť, že aj tento rok naše Spoločenstvo pripravuje Tulipánsky letný tábor pre deti základných škôl vo veku 7 až 15 rokov.
Tábor sa uskutoční v dňoch od 8.7. – 14.7.2019 v areáli rekreačného zariadenia Planinka za obcou Dechtice asi 28 km od Trnavy.
Cena tábora je 110€, v prípade prihlasovania súrodencov ponúkame zľavu. Taktiež ponúkame zľavu aj pre sociálne slabšie rodiny.
Vytlačené prihlášky sa nachádzajú v zadnej časti kostola na Tulipáne, ak máte záujem si prihlášku vytlačiť, nachádza sa tu:
Tulipánsky letný tábor 2019 – informácie+prihláška

Prihlasovanie trvá do 23.6.2019.
Pre viac informácii nás môžete kontaktovať na spolocenstvo@tulipanci.sk alebo 0917 187 015.

Priatelia!

V roku 2018 sme aj vďaka vám dokázali posunúť naše Spoločenstvo dopredu.
Veľmi nás teší, keď sa môžeme venovať deťom a mladým.
Snažíme sa im ponúkať plnohodnotné stretká, akcie a aktivity počas celého roka. Avšak všetky tieto aktivity stoja nemalé finančné prostriedky. A práve s nimi nám môžete pomôcť VY. Stačí ak darujete svoje 2% zo zaplatenej dane Spoločenstvu Tulipánci a podporíte tým voľnočasové aktivity pre deti a mládež.

Postup ako poukázať 2% z dane:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Tlačivo, ktoré jednoducho vytlačíte a vyplníte nájdete tu:
tlačivo2 – 2% z dane za rok 2018

Údaje o prijímateľovi, ktoré treba vyplniť na tlačive:
15 – IČO: 36079758 (musí byť zarovnané sprava!)
16 – Právna forma: Občianske združenie
17 – Obchodné meno (názov): Spoločenstvo Tulipánci
18 – Sídlo – Ulica: Tulipánová
19 – Súpisné/orientačné číslo: 22
20 – PSČ: 91701
21 – Obec: Trnava

Vytlačené prázdne tlačivá nájdete na stolíku v zadnej časti kostola na Tulipáne.

Ďakujeme!

Milí naši priatelia!

Chceli by sme sa Vám poďakovať za rok 2018, ktorý sme spoločne prežili. Ďakujeme za každú jednu modlitbu, odporúčanie alebo pomoc,
ktorú ste pre nás urobili a ktorou ste nás povzbudili.
Aj v tomto roku sa naše Spoločenstvo posunulo o krôčik vpred a veríme,
že sa aj v nasledujúcom roku budeme stretávať.

Do nového roka Vám prajeme veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania!