Tulipánsky letný TÁBOR 2017

PRIHLASOVANIE KONČÍ 25.06.2017!!

Milí priatelia!

S radosťou Vám oznamujeme, že naše Spoločenstvo organizuje LETNÝ TÁBOR, ktorý sa uskutoční 10.-16.07.2017 v RZ Planinka.
Tábor je určený pre deti a mládež vo veku od 7 do 15 rokov (1. až 9. trieda ZŠ).
Cena: 110€

Informácie a papierová prihláška:
Tulipánsky letný tábor 2017 – informácie+prihláška

Ak máte záujem uhradiť poplatok za tábor prevodom na účet, tu je číslo účtu nášho Spoločenstva:
SK27 7500 0000 0040 0844 4632

Ponúkame Vám aj elektronickú prihlášku. (Kliknite tu.)

Viac informácií: spolocenstvo@tulipanci.sk alebo 0917 187 015

Rozlúčka s pátrom Mirkom a pátrom Miškom

Dňa 26.2.2017 sme sa rozlúčili s pátrom Mirkom a pátrom Miškom, ktorí od 1.3.2017 odchádzajú plniť svoje kňazské poslanie do Šaštína k Panne Márií Sedembolestnej.

Mirko a Miško, ďakujeme vám za všetko čo ste pre nás urobili, ostanete navždy v našich srdciach.

ĎAKUJEME!

Nech vás Pán Boh požehnáva.

Fotky nájdete tu.