Spoločenstvo Tulipánci

0 Array

Spoločenstvo Tulipánci ako kresťanská organizácia detí a mládeže vzniklo na základe viacročného neformálneho pôsobenia dobrovoľníkov v oblasti starostlivosti o mládež v našom meste. V lete 1997 sme sa - pre uľahčenie a rozšírenie našej práce - rozhodli založiť neziskovú mimovládnu organizáciu. Naša činnosť sa zameriava na oblasť najväčšej trnavskej mestskej štvrte  -  Tulipán, v ktorej sa nachádza azda najkritickejšie tunajšie sídlisko - Linčianska.

Náš výchovný systém je založený na malých skupinách, ktoré sa stretávajú pravidelne počas školského roka. Organizujeme predovšetkým záujmové krúžky (športové, spevácke, hudobnícke...) a stretká. Prostredníctvom týchto stretnutí získavajú deti a mladí ľudia možnosť sebarealizácie, rozvoja tvorivej činnosti a pozitívneho využitia voľného času. Okrem tejto systematickej činnosti sa realizujú mnohé podujatia športového, spoločensko-kultúrneho, duchovného či pobytového charakteru.

Vyvrcholením celoročnej činnosti býva každoročný tulipánsky maxitábor. Touto prácou sa snažíme o výchovu hodnotných občanov a praktizujúcich kresťanov.

PrílohaVeľkosť
stanovy_spolocenstva_tulipanci.pdf1.13 MB